Politieke Markt Almere failliet

door | 9 november 2021 | Blogs | 0 Reacties

Komende donderdag 11 november heeft de gemeenteraad vanaf 22.00 uur 70 (zeventig!!) moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de agenda staan.

Wie verzint zoiets? Als er al Almeerders de vergadering via de livestream volgen… na 10 moties zitten alle kijkers voor een netflixje aan het bier en de borrelnoten.

Hoe wil je de inwoners van Almere vervreemden van de politiek?
Zo dus.

In onze podcast Politiek Circus van Almere DEZE WEEK hebben we het er al een paar keer over gehad. Die ellenlange gemeenteraadsvergaderingen. De raad schroomt niet om drie, vier of zelfs vijf donderdagavonden over een onderwerp te vergaderen. Vergaderingen waarin steeds hetzelfde wordt gezegd.
Gaap gaap, zit ik dan op mijn persstoeltje. Weer een avond waarover niets te schrijven is.

Hoe is deze failliete boel weer nieuw leven in te blazen?

De raadsleden zelf zijn medeschuldig aan deze Poolse Landdagen.
Voor hen heb ik een paar tips:
Voer je het woord?
1. Kom met je statement
2.Geef drie argumenten
3.Ze daarna je microfoon uit.
4.Heeft een mederaadslid jouw argumenten al genoemd? Sluit je erbij aan en….
5.…zet je microfoon uit.

Voor het college van Burgemeesters en Wethouders de volgende tip:

1. Bereid je voorstellen beter voor. Als er zoveel moties en wijzigingsvoorstellen moeten komen, dan is de voorbereiding ondermaats. De wethouders moeten beter inschatten hoe de politieke hazen lopen. De raad is per slot van rekening het hoogste orgaan.

En voor degenen die de Politieke Markt organiseren?
70 (zeventig!!) onderwerpen op 1 avond agenderen na 22.00 uur?
Schaam je.