De oplossing voor de tekorten van de Floriade

door | 14 februari 2020 | Blogs | 1 reactie

Er moet een substantieel bedrag bij de Floriade, stellen de partijen van de nieuwe coalitie. Hoe hoog dat bedrag moet worden konden of wilden de coalitiepartijen niet zeggen.

Oud-wethouder Tjeerd Herrema licht op zijn facebookpagina ‘Almere verdient beter’ een tipje van de sluier op. “Maar de boodschap van die realistische blik is tijdens de coalitiebesprekingen in 2018 met grotendeels dezelfde coalitie als nu genegeerd. Het advies was rekening te houden met circa 20 miljoen extra kosten. Dit bedrag zal met de nieuwe vastgoedproblemen en gebrek aan sponsors gemakkelijk naar 40 miljoenen kunnen oplopen.”

Stel dat de oud-wethouder gelijk heeft, en waarom zou hij niet? De gemeente heeft die 40 miljoen natuurlijk niet in de portemonnee zitten. Er moet nu zelfs al bezuinigd worden.

Waar halen we als gemeente die 40 miljoen vandaan? Ik heb een aantal suggesties voor de gemeente.

  • Verhoog de afvalstoffenheffing met 50%
  • Herinvoer de hondenbelasting. Verdubbel die meteen. Voer kattenbelasting in.
  • Papier ophalen gebeurt nu nog een keer in de 4 weken. Doe datzelfde met het afval
  • Bewoners kunnen best zelf hun wijkje aanharken. Stop met wijkonderhoud
  • Onroerendezaak-belasting? Verdubbelen
  • Rioolheffing? Alle bewoners aan de septictank. Zelf legen.
  • Parkeerbelasting naar boven-Amsterdams niveau opkrikken

Om dit alles te voorkomen is een simpeler oplossing: de Floriadebelasting.
Per inwoner (ook kinderen) 100 euro per jaar. In 2 jaar heb je die 40 miljoen zo terugverdiend.