2018 – 2022, een verloren raadsperiode

door | 29 juli 2020 | Blogs | 0 Reacties

De gemeenteraad is op reces. Dat betekent op vakantie. Verdiend en nodig, dat zeker. Tijd voor een terugblik: de raadsperiode van 2018 tot 2022 kan beschouwd worden als een verloren raadsperiode.

Wat hebben de debatten in de raadszaal uiteindelijk opgeleverd? De oppositie en coalitie kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan. Allebei hakken in het zand, het schuttersputje in en daarna schieten op alles wat beweegt. De gevoelstemperatuur in de raad daalde tot -273,15°C, het absolute nulpunt. De stemming was eveneens meer dan kil in de raad en in de wandelgangen.

Toppunt was in februari van dit jaar dat de oppositie de concept-woonvisie met een WOB wilde opeisen omdat die visie al wel in handen was van de coalitie en dus niet aan de oppositie verstuurd was. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) van Wonen weigerde dit te doen.
Daarbij circuleerde deze concept woonvisie doodleuk al maanden bij de partners van de gemeente zoals de woningcorporaties.
Om het gezicht van wethouder Jan Hoek te redden, greep Burgemeester Weerwind in. Het concept Woonvisie werd uiteindelijk schoorvoetend aan de oppositie beschikbaar gesteld.
Dit was dé inktzwarte bladzijde van de gemeenteraad van de afgelopen twee jaar waarna het niet meer goed lijkt te komen.

Mijn voorspelling is dat debatten in de raadszaal louter zelfexpressie zullen worden: ‘kijk mij eens als raadslid’. Naast zelfexpressie zal ex aequo het partijbelang in de debatten over de meet komen, met GroenLinks in deze strijd als topscorer.

Want in 2022 komen de gemeenteraadsverkiezingen er nog eens aan. Inktzwart is daarbij ook de conclusie dat standpunten in de Almeerse raadszaal nog belangrijker zullen worden dan de onderbouwing ervan.
Politiek krijgt in onze stad daardoor een hoog facebookgehalte waarbij politiek nieuws alleen nog nieuws is als het het eigen (voor)oordeel bevestigt. De schuttersputjes worden peilloos diep. Putjes waar louter wantrouwen gedijt, waar de hand altijd aan het holster zit.

Het debat als openbare nieuwsgierigheid naar de opvatting van de andere partijen is op stervens na dood. Het debat is in Almere een manier geworden om de eigen sterreclame uit te zenden.

Wie neemt het voortouw om vanaf 20 augustus, als het reces voorbij is, de raad nieuw leven in te blazen? Leven dat nodig is om de kiezers het vertrouwen in de politiek terug te geven.