Zwartrokken? Da’s lol.

door | 13 september 2018 | Blogs

domineeLol ligt op straat en maar zit ook in de brievenbus van de gemeenteraad.

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging schreef 5 september een brief aan onze gemeenteraadsleden.

“Op velerlei wijze wordt nu de zondag ontheiligd door sport en amusement en andere activiteiten; hoogst actueel zijn de zgn. koopzondagen. Dit is geheel in strijd met het vierde gebod van de Wet des Heeren waarin ons wordt voorgehouden: “Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt”, schrijven de godvruchtigen aan onze gemeenteraadsleden, “dat gebod des Allerhoogsten dient boven alles te gaan.”

Nadat ik dit las, liepen me de tranen van het lachen al over de wangen.

Maar de Herenvrezenden gaan verder: “Het is gebruikelijk dat gemeenten haast automatisch ontheffing verlenen van de Zondagswet als de activiteit maar na 13.00 uur plaatsvindt. Echter, de Zondagswet verbiedt over de hele dag de
zondagsrust te verstoren, bijvoorbeeld door het maken van geluid dat meer dan 200 meter van de bron hoorbaar is. Ook door het verrichten van arbeid in beroep of bedrijf.”

Toen kon je me aanvegen. Wat een humor bij onze zwartrokken.

Wat hoor ik op zondag op meer dan 200 meter afstand, en dan voor 13.00 uur?

– De sirene van de ambulance, politie en brandweer.
Uitlaten dus dat ding.
– Ik woon op 300 meter van het spoor. Hoor alles.
Dus… zet de treinen stil.
– Ik hoor kinderen in het park gillen bij het voetballen.
Dubbele overtreding: sporten en lawaai maken.
– Overkomende vliegtuigen naar Schiphol
Dicht gooien die tent op zondag.
– De speaker van de triatlion op zondag? Oei oei oei, gedenk toch den sabbatdag.

Als Almeers gemeenteraadslid zou ik deze brief zeker serieus nemen. Moties, amendementen, ronkende ronde tafelgesprekken wil ik zien, vuisten op tafel.
Schaf op zondag de hulpverlening af, het openbaar vervoer, in hemelsnaam alle sport, stilte wil ik op zondag. De enige die werkt op zondag is de dominee!!!

O ja, ik wil de zwartrokken natuurlijk wel even fijntjes spreken over de kerkklokken.
En Zeus, de oppergod van het weer? Wee u, als u het op zondagochtend laat onweren.