Willen Almeerders de Floriade nu wel of niet?

door | 14 september 2019 | Blogs

Hoe komen publicaties in Almere DEZE WEEK tot stand. Of niet.
Deel 3: Het is maar aan welke kant je staat.

‘Almeerders iets positiever geworden over de Floriade’, juicht de gemeente in een persbericht.

Ze baseert dit op een onderzoek waaruit blijkt dat In 2019 30% van de respondenten uitgesproken positief is over de Floriade, waar dat in 2018 nog 21% was.Ik bekijk zaken graag ook van de andere kant. Op basis van deze cijfers had de kop ook kunnen zijn:

Almeerders nog steeds niet positief over Floriade.
Of
Almeerders maken zich zorgen over Floriade.
(Zie hieronder)

Het is maar aan welke kant je staat.

In het rapport staat ook te lezen: “Net als in 2018 is de meerderheid van de Almeerders nog steeds niet trots op het feit dat gemeente Almere de Floriade organiseert. In 2018 was 52% het oneens met deze stelling, in 2019 is dit percentage hetzelfde gebleven.
Bijna de helft (49%) geeft aan dat de Floriade niet voor de inwoners van Almere is. Een iets kleinere groep (41%) geeft aan het juist oneens te zijn met de stelling.
Het aantal Almeerders dat zich zorgen maakt over de Floriade is tussen 2018 en 2019 gelijk gebleven. Een ruime meerderheid van de inwoners (67%) maakt zich zorgen over de organisatie.
Aan de respondenten die zich zorgen maakt, is ook gevraagd welke zorgen zij vooral hebben. Deze zorgen zitten vooral in de kosten. In 2017, 2018 en 2019 is het antwoord ‘de Floriade kost Almere te veel geld’ het meest gekozen.

De gemeente schrijft: ‘Opvallend in het onderzoek is dat er weinig verschuivingen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het algemene beeld is wel dat de mening over de Floriade lichtjes positiever is geworden.’
Algemene beeld?
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Je kan ook zeggen: ‘Het algemene beeld is wel dat de mening over de Floriade nog steeds niet positief is.’
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Floriade-wethouder Loes Ypma ziet de uitkomsten als een aansporing om door te gaan op het pad om Almeerders te betrekken bij de Floriade. “Het is fijn dat meer Almeerders positiever over de Floriade zijn gaan denken.” Om daarna te melden: ‘Jammer is dat nog steeds een grote groep niet positief over de Floriade is’

Waarom staat dat laatste zinnetje niet in de kop van het gemeentelijk persbericht?
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Daarom hebben we als krant besloten maar niets met het persbericht te doen.

Almeerders die zélf een mening willen formuleren kunnen hier het rapport lezen.