55 vragen

door | 21 maart 2021 | Columns

55 vragen heeft de gemeenteraad gesteld aan het college over de email-affaire.
Er is dus aan de raadsleden heel veel onduidelijk over deze e-mailgate.
Ik ben benieuwd wie de opdracht gegeven heeft om de e-mailboxen van jaren en jaren  te verwijderen?
Gelukkig staat deze vraag in de lijst.
Een van de vragen aan het college is: “Kunt u uitsluiten dat het verwijderen met opzet gebeurd is?”
Die vraag kan ik al beantwoorden.
Natuurlijk is dat met opzet gebeurd.
Van 80 personen over 25 jaar e-mailboxen verwijderen is geen toevallige druk op een delete-knop.
Dat is al 25 jaar beleid.
Waar waarschijnlijk de colleges van Burgemeesters en wethouders geen weet van hadden.
En de raad al helemaal niet.
Anders stel je geen 55 vragen om duidelijkheid te krijgen.
De verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder, de huidige burgemeester.
Maar het wissen gebeurde al voor zijn tijd.
Dat kan niet anders zijn gebeurd dan door ambtenaren, die voor een groot deel al weer een andere baan hebben.
En de nieuwe ambtenaren lijken dat beleid overgenomen te hebben.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden op de vragen.
En of de antwoorden openbaar worden.
Of toch weer in de shredder van de coalitie en college verdwijnen.