Post

door | 21 oktober 2019 | Columns

Zo af en toe ontvang ik thuis post.
Zo af en toe valt er post zonder afzender in mijn brievenbus.
En dat heeft dan te maken met akkefietjes in het stadhuis.
Zondag lag er een anonieme handgeschreven brief in mijn brievenbus.
Daarin wordt de handel en wandel van een wethouder beschreven.
Interessant.
Uitzoeken maar.
Verder ontving ik een tijd geleden een dik pak met geheime stukken van het presidium over een aftredend raadslid.
Presidium? Zeg maar het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.
Daar heb ik toen wat mee gedaan in de krant. Want het waren officiële documenten.
Maar ik heb er niet in vermeld dat het betreffende raadslid het deed met een ander raadslid.
Dat berichtje kreeg ik weer via de app.
Op de redactie kregen we een anonieme brief over huwelijksperikelen van een raadslid. Met naam en toenaam.
En er was een anonieme brief over de perikelen binnen de PvdA.
Met beiden heb ik niets gedaan.
Maar interessant was het zeker. De brieven hangen nog op het prikbord… voor het geval dat…
En vorige week nog, een privémail thuis met vertrouwelijke stukken over het grondbedrijf van de gemeente.
Ik krijg nog wel meer post.
Fanmail.
Maar die is meestal van de belastingdienst.