Ophef over Commentaar in Almere DEZE WEEK

door | 6 maart 2018 | Blogs

schreeuwMarcel Beijer schreef op persoonlijke titel een commentaar in Almere DEZE WEEK over de Floriade. Dit zorgde voor de nodige ophef en heisa in politiek Almere.
Mijns inziens werd de ophef met name veroorzaakt door ongeoefendheid van een aantal politieke lezers als het gaat om journalistieke genres. Hier dus de eerste aflevering van ‘Journalistiek voor dummies’.

Eerst een stukje theorie in deze aflevering van ‘journalistiek voor dummies.’ Een commentaar is bij uitstek een genre waarin journalisten onder hun eigen naam bekend kunnen maken hoe ze over een zaak denken. Het commentaar bevat feiten, meningen en een conclusie. De daarop volgende discussie is vaak voor de lezers interessant. Een commentaar en een opiniestuk liggen tegenwoordig dicht tegen elkaar aan. Tot zover de theorie.

Nu de praktijk. “Almeerse kiezers die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitsluitend (woord onderstreept) uitbrengen op basis van hun weerzin tegen de Floriade, kunnen net zo goed hun stembiljet weggooien.”, schrijft Beijer in zijn commentaar. Cruciaal is hier het woord uitsluitend. Niet voor niets staat dit woord onderstreept. Nadruk gevend.

En dit woord uitsluitend (onderstreept) is de pijler van het commentaar. Eén woord kan de hele context bepalen. Voor mij is dit commentaar een kwestie van goed lezen wat er staat.
Lachen is wel dat het commentaar aangegrepen wordt voor de verkiezingsstrijd. Partijen voor de Floriade zien er hun gelijk in, en partijen tegen de Floriade lopen te hoop. En dat is precies waar een commentaar in de krant uitsluitend (onderstreept) voor bedoeld is.

Het commentaar is hier te lezen.