Onderwijs

door | 3 juni 2019 | Columns

Het interview met onderwijswethouder Marjan Haak-Griffioen in de krant van vorige week deed veel stof opwaaien in onderwijsgevend Almere.
De ASG legde vervolgens een spreekverbod op aan de Almeerse scholen.
“De journalist, Robert Mienstra, inventariseert momenteel reacties van de besturen en de scholen. Wij willen vanzelfsprekend met een gelijkluidende reactie naar buiten treden. Daarom – ongetwijfeld ten overvloede, maar toch – het verzoek: als de media bellen over ASG-specifieke en schooloverstijgende zaken, zoals een reactie op dit interview, willen jullie dan naar de woordvoerder van de ASG verwijzen  Willen jullie dit ook doorgeven aan de medewerkers?”
Pure persbreidel.
Desondanks reageerde het onderwijspersoneel fors naar onze krant.
“Ronduit schokkend dit interview”, schreef een leerkracht mij.
“Ik vond dit interview bijna zielig voor haar.”
“Al was die wethouder gewoon een mevrouw bij de bushalte, dan was dit interview al stom.”
“Schokkend dat de wethouder niet wist van de leerlingenstop op de Bongerd en de Olivijn.”
Tot: “Publiceer mijn reactie maar niet in de krant. Dan ben ik mijn baan kwijt.”
Tja, je werkt je het leplazarus op school, en dan mag je ook nog niet eens zeggen wat je vindt.
Krijgt dat meldpunt voor leraren van Baudet toch zijn zin.