Input

door | 22 april 2018 | Columns

“Zo”, zegt de blonde dame, type katje zonder handschoenen, als ze aanschuift.
Bewoners mochten zaterdag in het Oostvaarderscollege input geven aan het coalitieprogramma van de collegevormende partijen.
“Zo dus… zo”, zegt katje.
Ik ga er eens goed voor zitten, want hier is storm op komst.
“Floriade-gate?”, fluistert mijn collega Marcel.
“Bomenkap?”,  haal ik mijn schouders op.
“Ik woon in Buiten en dat is verschrikkelijk”, steekt de kat van wal. “Om te beginnen moet al dat beton weg rond het station.”
Triomfantelijk kijkt ze de raadsleden aan.
Die zit.
Ik zie Hilde van Garderen van de VVD opschrijven in het coalitie-akkoord: ‘Beton verwijderen uit Buiten.’
“En… sinds ik hier woon heb ik nog nooit wat gehoord van de gemeente”, kijkt de dame beschuldigend. “Niemand nodigt mij ergens voor uit. Bovendien is hier in de stad nooit wat te doen.”
Van Garderen schrijft: ‘Dame overal voor uitnodigen.’
“En dat krantje, daar staat nooit wat in.”
Van Garderen: ‘Cursus lezen geven.’
“Die burgemeester van jullie is totaal onzichtbaar. In het half jaar dat ik in Almere woon heb ik hem nog nooit gezien.”
Van Garderen: ‘Franc bij dame op bezoek laten gaan.’
“En dan ben ik ook nog VVD-lid”, priemen de kattenogen richting Hilde van Garderen.
Van Garderen noteert: ‘Lidmaatschap blokkeren.’